deliberate

 • 51deliberate release — apgalvotas išleidimas į aplinką statusas Aprobuotas sritis biotechnologija apibrėžtis Genetiškai modifikuoto organizmo arba šių organizmų kombinacijos sąmoningas perkėlimas į aplinką, netaikant specifinių priemonių, ribojančių to organizmo… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 52deliberate electronics jamming — tyčiniai radioelektroniniai trukdžiai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dirbtinis radioelektroninių ir akustinių bangų spinduliavimas REP veikimui specialiai trikdyti, slopinti. atitikmenys: angl. deliberate electronics jamming rus.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 53deliberate fire — tolyginė ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Baterijos (būrio, pabūklo) šaudymas, kai šaudoma nurodytais laiko tarpais. Jeigu šaudo vienas pabūklas, jis iššauna nurodytą sviedinių skaičių nurodytais laiko tarpais. Šaudant būriui (baterijai) …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 54deliberate preparation fire — detalusis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo rengimas, kai nustatomos visos šaudymo sąlygos ir detaliai apskaičiuojamos galutinės šaudymo nuostatos. atitikmenys: angl. deliberate preparation fire; detail preparation fire …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 55deliberate attack — planuotoji ataka statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Puolamųjų veiksmų būdas, kai šaudant ir manevruojant norima priartėti prie priešo, sunaikinti jį arba paimti nelaisvėn. atitikmenys: angl. deliberate attack pranc. attaque délibérée ryšiai: dar …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 56deliberate breaching — planuotasis prasilaužimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmas, kuriuo padaroma perėja per minų lauką, užtvaras ar įtvirtinimus. atitikmenys: angl. deliberate breaching pranc. ouverture de brèche préparée …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 57deliberate crossing — planuotasis persikėlimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Persikėlimas per sausumos ar vandens kliūtis, kurį reikia detaliai suplanuoti ir kruopščiai paruošti. atitikmenys: angl. deliberate crossing pranc. franchissement préparé ryšiai: dar… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 58deliberate defense — planuotoji gynyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Gynyba, paprastai organizuojama iš anksto, kol nėra sąlyčio su priešu arba sąlytis neišvengiamas, bet yra pakankamai laiko gynybai organizuoti. Ji apima išplėstą fortifikacijos zoną, su… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 59deliberate defence — noun a defense organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems • Syn: ↑deliberate defense • Hypernyms: ↑defense, ↑defence,… …

  Useful english dictionary

 • 60deliberate defense — noun a defense organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems • Syn: ↑deliberate defence • Hypernyms: ↑defense, ↑defence,… …

  Useful english dictionary